Usuniecie z nagrania innej sciezki glosowej

Nagranie w samochodzie od czasu do czasu slychac podpowiedz nawigacji. Czy audacity jest w stanie usunac niedopotrzena odglosy nawigacji

======Google Translate from Polish======
Deleting another voice from a recording

In-car recording will occasionally hear a navigation prompt. Whether audacity is capable of removing uncomfortable navigation noises

Simple tones/bleeps could be removed with Audacity’s spectral delete, (a manual process, not automatic).
Removing an overlapping voice is usually impossible. :frowning:

Proste dźwięki/pipsy można usunąć za pomocą usuwania widmowego Audacity (proces ręczny, a nie automatyczny).
Usunięcie nakładającego się głosu jest zwykle niemożliwe. :frowning: