מדידת אורך קולות - ויצוא תוצאות לקובץ

שלום וברכה
אני עוסק במחקר מדעי-הלכתי
לצורך כך אני זקוק למדידת קולות של שמע
האם יש אפשרות למדוד את אורך הקולות בשניות (כגון הקול הראשון היה שלש שניות השני שתי שניות) וליצא את תוצאות המדידה לקובץ אקסל או קובץ טקסט
וכן האם יש אפשרות לחלק בין קולות ישרים לבין קולות חתוכים או שבורים ולחלק ביצוא של הקולות בין סוגי הקולות
תודה מראש

כלי זה עשוי להועיל לך … Label Sounds - Audacity Manual
Audacity אינה אינטליגנטית: היא אינה יכולה לזהות אנשים שונים נפרדים המדברים.
אתה זקוק לכלי בינה מלאכותית כדי לעשות זאת.

כלי זה מאפשר לתת תויות לקולות אך אינו מאפשר לדעת את האורך של כל קול, אני מחפש כלי שיתן לי את האורך של כל קול לפי שניות

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.