error 9997

Ik wil graag hulp voor het volgende:

Ik heb een Zoom H6 aangesloten op mijn Macbook 2011 met Monterey versie 12.4. De instellingen aangepast naar de H6. Hij herkent de H6 en ook reageert de volume meter. Audacity herkent ook de H6. Als ik wil opnemen verschijnt de volgende boodschap: error 9997

Ik kan op dit forum geen oplossing terugvinden.

Graag hulp.

=== Google Translate ====
I would like help for the following:

I have a Zoom H6 connected to my Macbook 2011 with Monterey version 12.4. Adjusted the settings to the H6. He recognizes the H6 and the volume meter also responds. Audacity also recognizes the H6. When I want to record the following message appears: error 9997

I can’t find a solution on this forum.

Please help.=== Google Google Vertalen ===
Dit kan soms gebeuren als Windows enige incompatibiliteit ziet tussen uw opname- en afspeelapparaten. Hier zijn enkele dingen om te proberen:

  1. Extra > Configuratie resetten
  2. PC opnieuw opstarten
  3. Schakel Software Playthrough en Overdub uit (Bewerken > Voorkeuren > Opnemen)
  4. Verander Stereo naar Mono
  5. Schakel tussen MME en Microsoft WASAPI
  6. Controleer of de samplefrequenties van het project, de opname en het afspelen allemaal hetzelfde zijn (bijv. 44.100): De projectsnelheid staat in de linkerbenedenhoek van het Audacity-scherm. Voor de andere voert u mmsys.cpl uit, klikt u vervolgens op het tabblad afspelen of opnemen, selecteert u uw apparaat, vervolgens eigenschappen, vervolgens het tabblad Geavanceerd en de standaardsnelheid.

Ik gebruik een Macbook. Geen Windows.

My bad. Nevertheless, all the steps remain the same, except for (5) which does not apply. For step (6) try changing the Audacity rate from 44100 to 48000. The Device rate and the OS rate must be the same, particularly when you are overdubbing.

=== Google Vertalen ===
Mijn fout. Desalniettemin blijven alle stappen hetzelfde, behalve (5) dat niet van toepassing is. Probeer voor stap (6) de Audacity-snelheid te wijzigen van 44100 in 48000. De apparaatsnelheid en de besturingssysteemsnelheid moeten hetzelfde zijn, vooral wanneer u aan het overdubben bent.

Ik ben er echt ziek van: systeem herstart zonder afkoppelen H6. Melding: error 9986. Systeem herstart met afkoppelen H6. Wordt H6 niet meer gevonden terwijl toegang is gegeven tot microfoon, systeem herkent H6 wel. Dit kost te veel tijd.

=== Google Translate ===
I’m really sick of it: system reboot without unplugging H6. Message: Error 9986. System reboot with disconnection H6. If H6 is no longer found while microphone has been accessed, system recognizes H6. This takes too much time.

Nu wordt de H6 wel herkend maar als ik de opname knop indruk gaat de opname wel lopen maar geeft een rechte lijn. M.a.w. er wordt niets opgenomen.

=== Google Translate ===
Now the H6 is recognized but when I press the record button the recording starts but gives a straight line. in other words nothing is recorded.

Sorry I wasn’t able to help. Perhaps someone else will chime in.

BTW, Transport > Rescan Audio Devices can sometimes correct a 9986 error.

=== Google Vertalen ===
Sorry dat ik niet kon helpen. Misschien komt er nog iemand bij.

Trouwens, Transport> Audioapparaten opnieuw scannen kan soms een 9986-fout corrigeren.

I see that our posts have crossed.

=== Google Vertalen ===
Ik zie dat onze berichten elkaar gekruist hebben.

Ik werd wakker en heb mijn Macbook opgestart en de H6 en het werkt. Hoe het komt? Ik weet het niet. Het kostte bloed, zweet en tranen. Maar dank voor de support.

=== Google Translate ===
I woke up and booted up my Macbook and the H6 and it works. How it comes? I don’t know. It took blood, sweat and tears. But thanks for the support.