Can't hear mij voice in the headphone while recording

Ik ben een nieuwe gebruiker. Ik slaag er niet in om mijn eigen stem te horen in de hoofdtelefoon wanneer ik een lied opneem. Muziek speelt op spoor 1.
Wanneer ik daarna de opname afspeel lukt dat wel en hoor ik alles - ook mijn stem- door de hoofdtelefoon.
Wat doe ik fout ?

Bedankt om te helpen!

Here is a translation of the OP’s question… Facing the same problem here… 'Tis important for singers to hear themselves and the music track when recording a tune

Figured it out;
In Preferences : Recording - enable Audible input monitoring and, voilà, it works ♫

Ik heb het uitgezocht;
In Voorkeuren: Opname - schakel hoorbare invoerbewaking in en voilà, het werkt ♫

Thanks for being so kind to answer. I followed your advice. But it’s still not working. :frowning:
I will now delete everything and download Audacity again. Fingers crossed!

If you still can’t hear yourself it’s probably not a software issue; check your hardware setup carefully…

Als je jezelf nog steeds niet kunt horen, is het waarschijnlijk geen softwareprobleem; Controleer uw hardware-instellingen zorgvuldig…

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.