Acil lütfen, istediğim yerden kesemiyorum

Merhaba, ses dosyasını istediğim yerden kesemiyorum. İşaretlemek istediğimde ya biraz geriden alıyor ya da biraz ilerden işaretliyor. Tam istediğim yerden işaretleyip kesemiyorum
Yardım lütfen

Perhaps you have Snap checked on the Snap-to Toolbar (usually in the lower left-hand corner of the Audacity screen). See: Snapping Toolbar - Audacity Manual

Belki Snap-to Araç Çubuğu’nda (genellikle Audacity ekranının sol alt köşesinde) Snap’i işaretlemiş olabilirsiniz. Bakınız: Snapping Toolbar - Audacity Manual

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.