nahrávání do více stop

Používám versi 2.4.1 na Windows 10.Jelikož překlad některých informací z angličtiny mi není srozumitelný,nemohu najít funkci pro nahrávání další stopy aniž by se mi automaticky nekopírovaly stopy předchozí.Zároveň se nemohu zbavit téhož efektu při spuštění stopy metronomu.Jsem amatér,nahrávám si kontrolní vokály podle vlastní harmonie.Starší verse asi 1.2.1uměla nastavit samostatně každou stopu jak na nahrávku tak i na další úpravy.U této verse jsem poněkud ztracen.Chci mít v odposlechu základní stopu metronomu i nahrávky základu,které v konečné versi chci vymazatDěkuji.

Google Translation:
I use version 2.4.1 on Windows 10. Since I can’t understand the translation of some information from English, I can’t find the function to record another track without automatically copying the previous track. At the same time I can’t get rid of the same effect when running a metronome track. control vocals according to their own harmony. The older version about 1.2.1 could set each track separately for both the recording and other adjustments. I’m a bit lost in this version. .