Kopiera CD gjord med Audacitry

Varför går inte informationen som jag “bränt” till en fungerande CD (Audacity/Export as WAW/copy to CD med hjälp av Windows mediaplayer)att kopiera till en tom CD om inte all ursprunglig info ligger kvar på hårddisken?